Tümör İlerlemesi ve Kemoterapi Direncinde Sinyal Ağlarının Tanımlanması

Yrd. Doç. Dr. Serkan Göktuna

Bilkent Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden 2003 senesinde mezun olmanın ardından yüksek lisansını 2005 senesinde Biyolojik Bilimler ve Biyomühendislik alanında tamamladı. Türkiye’deki yükseköğreniminden sonra Almanya’daki Münih Teknik Üniversitesi’nde İnsan Biyolojisi üzerine yaptığı çalışmasını 2010 snesinde tammaladı. Doktora sonrası çalışması yapmak üzere Belçika’ya gitti. Burada, Liége Üniversitesi’nde IKK ilişkili kinazlar üzerine doktora sonrası çalışmaları gerçekleştirdi. 2015 yılında, Bilkent Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent konumunu almıştır. Günümüzde Cell, Nature ve Journal of Immunology gibi göz önündeki dergilerde 14 tane yayını vardır. Kariyeri boyunca da aralarında Türkiye Bilimler Akademisi’nden (TÜBA) Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) ve Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü (GEBİP) bulunmak üzere 6 ödüle layık görülmüştür.

Türkiye'de Dünden Bugüne Bitki Biyoteknolojisi

Prof. Dr. Selim Çetiner

Sabancı Üniversitesi

Robert Koleji’nden mezun olduktan sonra yükseköğrenim için 1976 yılında Ankara Üniversitesi’nde Ziraat Mühendisliği lisansı ve yüksek lisansı yapmıştır. 1982’de biten, Ankara Üniversitesi’ndeki eğitim hayatının ardından Louisiana Üniversitesi’nde doktora yapmıştır ve 1989’da biten doktora sürecinden sonra Türkiye’ye dönüp 1990 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başlayarak akademik kariyerini başlatmıştır. 3 sene sonra, doçent ünvanını elde edip aynı üniversitede çalışmaya devam etmiştir. Çukurova Üniversitesi’nde bulunduğu bu süre içerisinde, ikisi Türkiye’de, biri Hollanda’da olmak üzere 3 laboratuvarda danışmanlık yapmıştır. Çukurova Üniversitesi’nde 5 sene doçentlikten sonra, 1999 yılında profesör ünvanını almıştır. Aynı seneden başlayarak, Fransa’da bulunan OECD Biyoteknoloji’de Düzenleyici Mevzuatın Uyumlaştırılması Çalışma Grubu’nda 8 sene boyunca delege olmuştur. Çukurova Üniversitesi’nde 2 sene profesör olarak bulunduktan sonra, 2001 yılında Sabancı Üniversitesi’nde günümüzde bulunduğu konuma gelmiştir.

RNA Dünyası: Yeni Gen Anlatım Düzenleyicileri

Prof. Dr. Nermin Gözükırmızı

İstinye Üniversitesi

1967 yılında İstanbul Üniversitesi Botanik-Zooloji Bölümüne kaydolarak, 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Botanik ve Genetik Kürsüsü’nde başladığı “Bazı kimyasal madde ve ışınların Vicia faba L. üzerine etkileri” konulu doktora çalışmasını 1979 yılında tamamlamıştır. 1979-1980 yıllarında Houston Üniversitesi, ABD’de doktora sonrası çalışmalarını bitki doku kültürleri üzerine gerçekleştirmiştir. 1982 yılında Yard.Doç., 1985 yılında Doç. ve 1992 yılında Prof. ünvanını almıştır. 1992-2006 yılları arasında TÜBİTAK Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü’nde Bitki Biyoteknolojisi Danışmanı olarak görev yapmış ve stratejik Bitki Biyoteknolojisi Birimi’ni kurmuştur. Çok sayıda Yurdumuz kökenli bitkinin doku kültürü ve gen transfer sistemlerini optimize eden bir grubun lideri olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Konu ile ilgili Uluslararası, Ulusal ve Endüstriyel projelere liderlik yapmıştır. Transgen teknolojisinin Yurdumuzda uygulanması ile ilgili çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı personeline genetik olarak değiştirilmiş organizmaların tanısı ile ilgili olarak TÜBİTAK tarafından düzenlenen eğitim faaliyetlerinde aktif görev almıştır. 21 yüksek lisans ve 20 doktora tezi yönetmiştir.

Antik Genomlardan İnsanlık Tarihini Okumak

Öğr. Gör. Ezgi Altınışık

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde 2007 yılında Lisans’a başlayıp aynı üniversitede aynı bölümde 2012 yılında Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. Bu eğitim sürecinin son senesinde Mustafa Kemal Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak bulunmuştur. 2015 yılında biten yüksek lisansın ardından, doktora çalışmaları kapsamında Ostrava Üniversitesi Biyoloji ve Ekoloji Bölümü'nde çalışmaya başlamıştır. Bu doktora sonrası çalışmalarının son senesinde, "İnsanın Evrimsel Geçmişi ve Popülasyon Tarihi" konusundaki çalışmalarına Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü'nde devam etmiştir. Günümüzde Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak akademik kariyerini sürdürmektedir. Ezgi Altınışık, Avrupa Evrimsel Biyoloji Derneği (ESEB), Evrim Araştırma Topluluğu (SSE) ve Evrimsel Biyoloji ve Ekoloji Topluluğu (Eko-Evo) gibi topluluklarda üyedir, aynı zamanda Evrim Ağacı’nda editörlük yapmaktadır.

Adli Entomoloji: Böcekler Cinayetleri Nasıl Çözüyor?

Prof. Dr. Osman Sert

Hacettepe Üniversitesi

1982 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nü 1987 yılında bitirmenin ardından yine Hacettepe Üniversitesi’nde, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora eğitimini yükseköğrenim hayatına başlayıp devam ettirdiği Hacettepe Üniversitesi’nde 1995 yılında bitirmiştir. 1997 yılında 13 senesini verdiği üniversitede Yrd. Doç. Dr. Ünvanı ile yer almaya başlamıştır. 12 sene bu ünvanı taşıdıktan sonra, 2009 yılında Doç. Dr. Ünvanını almıştır. 2014 yılından beri Hacettepe Üniversitesi kadrosunda Profesör olarak yer almaktadır, aynı zamanda Uygulamalı Biyoloji Anabilim Dalı başkanıdır. Günümüze kadar uzanan akademik kariyeri süresince, Entomological News, Journal of Forensic Sciences ve Türkiye Entomoloji Dergisi gibi ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış olan 34 makalesi, yönetici olduğu 7 proje, yardımcı olduğu 6 projesi bulunmaktadır.

Nitel Biyoloji'deki Mikroteknolojiler

Yrd. Doç. Dr. Meltem Elitaş

Sabancı Üniversitesi

2000 yılında Yıldız Teknik Ünivesitesi’nde Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde yükseköğrenim hayatına başlamıştır. Lisans programını 2005 yılında bitirdikten sonra, 2006 senesinde Sabancı Üniversitesi’nde Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır. 2007 yılında bitirdiği yüksek lisansın ardından doktora yapmak üzere EPFL’e (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) gitti ve Biyomühendislik ve Biyoteknoloji Bölümü’nden 2012 yılında mezun oldu. Hemen ardından, Yale Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarını sürdürdü. 2014 yılında ise Sabancı Üniversitesi’ne Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nde Öğretim üyesi olarak geldi. Meltem Elitaş, 2015 yılında 11. Onkoloji Araştırmaları Çalıştayı’nda “Karaciğer kanserinde Sorafenib etki ve toleransını araştırmak üzere mikroskop ile uyumlu yüksek hassasiyete mikroakışkan cihaz tasarım ve üretimi” proje önerisi ve 8. Cerrahi Araştırma Kongresi’nde “Sürekli Laparoscopik Cerrahi Zımba” buluşu ile iki yerde de birincilik ödülü almıştır.

Sihirli Moleküller: Aptamerler

Dr. Öğr. Üyesi Müslüm İlgü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2005 yılında bitirdiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden sonra, doktora eğitimini tamamlamak için Amerika’ya, Iowa Eyalet Üniversitesi’ne gitti. Burada, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji alanında 7 sene araştırma görevlisi olarak bulunduktan sonra, 2012 yılından itibaren doktora sonrası çalışmalarını yürütmek amacıyla 3 ayrı şirkette bulundu. 2012 yılından 2013 yılına kadar Ames Laboratuvarı’nda araştırma görevlisi olarak, 2013’ten 2014’e kadar Molecular Express Inc.’te baş araştırmacı olarak, 2014’ten itibaren de Aptalogic Inc.’te baş araştırmacı olarak bulundu. Burada aptamer-bazlı saptama araçlarının üretimi üzerinde çalıştı. 2016 yılında Iowa Eyalet Üniversitesi’nde bağlı yardımcı doçent konumunu almıştır, günümüzde kariyerine bu konumda devam etmektedir. Aynı zamanda 2017 yılında, günümüzde eğitim verdiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne Doktora Öğretim Üyesi olarak giriş yapmıştır.

İklim Değişikliğinin Genetik Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi Banu Şebnem Önder

Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi’nde, 1992 yılında başladığı Biyoloji Bölümü’ndeki lisans eğitimini 1997 yılında tamamladı. Yine aynı üniversitede, 2000 yılında başlayarak, Biyoloji Anabilimdalı üzerine yüksek lisansa başladı. Yüksek lisansın ardından aynı üniversitede ve aynı alanda doktora yaptı, bu süreci 2009 yılında bitirdi. Yükseköğrenim hayatının ardından Hacettepe Üniversitesi’nde kalarak araştırma görevlisi oldu, 8 sene sonra, yani 2017’de de günümüzdeki ünvanı olan Yrd. Doç. Dr. ünvanını aldı. Akademik kariyeri bünyesinde, 2015 yılından itibaren 6 projede çalışmıştır, günümüzde de 2017’den beri, “Drosophila melanogaster’de kromozom inversiyonlarının mevsimsel fenotipik varyasyonlara etkisi” başlıklı projenin yürütücülüğünü yapmaktadır. Avrupa Drosophila Nüfus Genetik Konsorsiyumu (DrosEU) adı altında bulunan, Türkiye’deki tek laboratuvarın yürütücülüğünü yapmaktadır.
Close Menu